معرفی

FM

بنیاد مصدق در سال ۲۰۰۰ میلادی در کاروژ ژنو افتتاح شد و تابع قوانین سویس میباشد. این بنیاد توسط دبیر مسئول و تحت نظر اعضای هیئت امنای آن اداره میشود. همچنین، همکاران دیگری بصورت داوطلبانه و یا با دریافت پاداش در توسعه آن سهیم میباشند. 

بنیاد مصدق نام خود را به احترام به نخست وزیر برجسته ایران محمد مصدق، که بر سیاست کشورش در قرن بیستم میلادی اثر ژرفی گذاشت، مدیون است. با طبعی دمکرات و لیبرال، این رهبر سیاسی زندگی خود را صرف برقراری و استحکام حق حاکمیت ملی ایران کرد. 

بنیاد مصدق امیدوار است به نگاهداری یاد و افکار این مرد سیاستمدارکمک کند.

 

هدف بنیاد مصدق

FMبنیاد مصدق که سازمانی غیر انتفاعی میباشد، با اهداء سخاوتمندانه بنیانگذار آن تأسیس شد. این بنیاد توسط درآمدهای حاصله از این میراث عمل میکند و هیچگونه کمک مالی از منابٰع عمومی دریافت نمیکند.  

هدف ما تسهیل دستیابی به شناختی عمیق از ایران از طریق فرهنگ آن، تاریخش، ادیانش و موقیت جغرافیایی/ سیاسی آن میباشد. در راستای این امر، بجز تشکیل گردهماییهای مختلف، کتابخانه بنیاد شماری متعدد از کتابهای گوناگون در اختیار عموم قرار میدهد.

Conférence

Musique iranienne et poésie persane

miniature per mini

VIDEO RESUMÉ

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر