کتابخانه ایرانشناسی

FMبنیاد مصدق بر آن است که تمدن و فرهنگ ایران را بر عموم بهتر بشناساند. برای تحقق این امر، کتابخانه ای بزرگ در دسترس علاقمندان قرار داده شده که موضوعاتی اساسی همانند تاریخ ایران و موقعیت جغرافیای و انسانی آن را در بر میگیرد. اسناد این کتابخانه که بر اساس اصل بیطرفی سیاسی جمع آوری شده، شامل نوشته هایی از تمام جریانات فکری رایج در ایران میباشد.

بنیاد مصدق هم اکنون دارای ۸۰۰۰ تیتر مختلف کتاب، اسناد تاریخی، دستنوشتهای دکتر مصدق، عکسها، ویدئوها، مدارک صوتی و گزارشهای مختلف میباشد که در دسترس اعضای خود و علاقمندان قرار میدهد.

 

 

 

 

اتاق مطالعه

FMانتخاب کتابها بعد از رجوع به فهرست موجود که بصورت آنلاین (کاتالوگ آنلاین) نیز موجود میباشد انجام میگیرد. اسناد فقط در اتاق مطالعه قابل دسترسی میباشند. 

بنیاد همچنین وسائل ضروری برای دیدن و شنیدن اسنا د یداری‌ شنیداری را در اختیار بازدید کنندگان قرار میدهد.

 

 

 

 

اتاق همایش

FMکتابخانه بنیاد دارای اتاقی برای همایش میباشد. از این اتاق برای برگزاری دیدارهایی در مورد فرهنگ، هنر، ادبیات و تاریخ ایران استفاده میشود. موضوعات و تاریخهای این همایشها بر اساس دسترسی به گویندگان آن انجام میشود.

بخاطر کمبود جا، شرکت در این همایشها فقط با دعوت انجام میشود.

 

Cours de Persan

Classes 2024/25


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Cours
Miniature Persane

SEPT 2024


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر